header-oldebroek-voor-mekaar

Op woensdag 2 december 2020 ontving Kees de Jong een Oldebroek voor Mekaar waarderingsbeeldje van burgemeester Tanja Haseloop-Amsing. Kees de Jong werd in de Raadzaal van het gemeentehuis verrast.

Kees de Jong uit Hattemerbroek is de voorzitter van en een van de drijvende krachten achter het Platform Informele Ondersteuning en de mede-initiatiefnemer van Oldebroek Coronahulp. Daarnaast is hij actief in allerlei werkgroepen waarin wordt omgezien naar de kwetsbare inwoner in de gemeente Oldebroek. Zoals de kerngroep eenzaamheid en de werkgroep dementie.

De coronaperiode heeft een groot deel van het vrijwilligerswerk stil gelegd. Maar juist in deze tijd ontstonden er kleine initiatieven waarbij er werd omgekeken naar elkaar. Onder de enthousiaste leiding van PIO-voorzitter Kees de Jong werd samen met enkele PIO-leden en een afvaardiging van het Sociaal Team de organisatie Oldebroek Coronahulp opgezet. Dit is een vangnet voor mensen die direct of indirect getroffen zijn door de gevolgen van corona en geen netwerk of mogelijkheden hebben om ondersteuning te vinden.

Kees de Jong werd in de Raadzaal van het gemeentehuis verrast.

Kees de Jong bleef zich tegelijkertijd tomeloos inzetten binnen de kerngroep eenzaamheid. Hij bleef wijzen op de vereenzaming van inwoners door armoede, gezondheid, leeftijd (vooral jeugd) maar ook op de gevolgen van corona voor het reguliere vrijwilligerswerk. Kees geeft gevraagd maar vooral ook ongevraagd advies en heeft een grote kennis van zaken.

Oldebroek voor Mekaar
Het Oldebroek voor Mekaar waarderingsbeeldje is ontworpen door Oldebroeker kunstenaar Willem Bultman. Het beeldje is speciaal bedoeld als erkenning voor dit soort initiatieven. Ze passen bij de Oldebroek voor Mekaar aanpak. Om waardering hiervoor te laten zien, is het idee ontstaan om inwoners die een onderscheidende en actieve bijdrage leveren of hebben geleverd te waarderen met een uniek Oldebroek voor Mekaar-waarderingsbeeldje. Wilt u iemand voordragen voor een beeldje dan vindt u meer informatie op www.oldebroek.nl/onderscheidingen.

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland