header-oldebroek-voor-mekaar

De gemeente en de provincie willen goede initiatieven van inwoners ondersteunen. Beide hebben daarvoor een subsidieregeling.

Oldebroek voor Mekaar regeling
Samenwerken aan een sterke en leefbare samenleving. Dat is Oldebroek voor Mekaar. Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente stimuleren elkaar om zelf verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan en actief bij te dragen aan de samenleving. De gemeente wil initiatieven ondersteunen en faciliteren waar dat kan. Daarvoor hebben we een subsidieregeling voor samenlevingsinitiatieven. Heb je een goed plan dat past bij Oldebroek voor Mekaar, een idee voor de buurt of een idee dat mensen samen brengt voor ontmoeting, samen doen of onderlinge hulp? Dan kan deze regeling helpen om het daadwerkelijk uit te voeren. Het gaat om een eenmalige bijdrage van maximaal 50% van de (start)kosten en niet meer dan € 5.000,-.

Voor meer informatie: www.oldebroek.nl/Bestuur_en_organisatie/Actueel/Projecten/Oldebroek_voor_mekaar

Regelingen provincie voor leefbaarheid en dorpshuizen
Leefbaarheid maak je samen. Heb je een idee voor de verbetering van de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw wijk of dorp? Voor goede, gezamenlijke plannen is er steun: een subsidie van de provincie en/of een advies van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland.
Uw plan moet de leefbaarheid en verbondenheid tussen mensen in uw woonomgeving verbeteren. Het kan bijvoorbeeld gaan om (het mogelijk maken van) nieuwe activiteiten die u samen met anderen in uw buurt of wijk onderneemt. Het kan ook gaan om nieuwe initiatieven om anderen te helpen, bijvoorbeeld bij de integratie in de samenleving. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag ligt tussen €10.000 en €24.999. Deze subsidie is dus bedoeld voor wat grotere projecten dan de regeling van de gemeente.
De provincie heeft ook een subsidieregeling voor aanpassingen aan dorpshuizen, voor betere toegankelijkheid voor mensen met een handicap, of voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen of voor het mogelijk maken van nieuwe activiteiten.

Kijk voor meer informatie over de subsidieregelingen of over de Leefbaarheidsalliantie op: www.gelderland.nl/leefbaarheid . Voor vragen over deze subsidieregelingen kan je ook terecht bij onze dorpscontactambtenaren via: dorpsambtenaren@oldebroek.nl

logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland