header-oldebroek-voor-mekaar

WEZEP - De wijktuin Wezep Noord bestaat tien jaar en de wijkraad Wezep Noord wil dit graag bij u onder de aandacht brengen. De wijktuin is bestemd voor de bewoners van Wezep Noord. Zij kunnen er bloemen plukken en groenten zaaien en oogsten. Niet alleen omwonenden hebben profijt van de wijktuin, ook scholen maken er graag gebruik van. Leerlingen komen…

Lees meer

Bron Locourant 4 december 2019WEZEP - Afgelopen woensdagmiddag 4 december opende wethouder Bob Bergkamp het Cramerpad. Dit pad is door de Klankbordgroep Wezep aangedragen als herinnering aan de vele Wezepers en Oldebroekers die over dit pad met de fiets naar de Berghuizer papierfabriek gingen. Vandaar dat ook oud-werknemers Reier Koele, Martin Westerink en Arie Kroeze waren bij de opening betrokken.…

Lees meer

Een mooi resultaat hebben we behaald met het Cramerpad. Dit is een pad waar vroeger de werknemers van papierfabriek Cramer, later de Berghuizer, langs gingen vanuit Wezep naar Wapenveld. Het liep tussen de Keizersweg en Wapenveld. Uiteindelijk is het gelukt om in (fiets) pad langs de Wezeper heide  officieel die naam te geven. Binnenkort wordt dit pad, ter hoogte van…

Lees meer

De Klankbordgroep Wezep is inmiddels ingehaald door de verschillende wijk groepen. Zo zijn er klankbordgroepen in de Margriet- Noord- wijk, De Akkers en de Taartpunt gevormd. Hiermee breng je de inbreng terug op wijk niveau en dat werkt beter dan 1 groep over heel Wezep. Wij zien ons dan meer als een overkoepelde groep die algemene zaken oppakt (hondenpoep bv)…

Lees meer

Na een half jaar onzekerheid door de alsmaar stijgende prijzen van materiaal en lonen is er nu doorbraak gekomen in het senioren project met "Omzien Naar Elkaar" insteek. Afgelopen week heeft de groep besloten om in zee te gaan met een andere aannemer. De eerste aannemer heeft goed geholpen in het voortraject, desondanks werd er geen overeenstemming bereikt over de…

Lees meer

Update: Het klompenpad is op 12 april 2019 in gebruik genomen.   De besprekingen met alle grondeigenaren zijn bijna afgerond. Dat betekent dat we binnenkort beginnen met het aanbrengen van de pijlen, bruggen, opstapjes, overstapjes, start en overstap punten. ook de opstapplekken en de borden daarvoor zijn in de maak. Bij de Zeuven Heuvels komt het startpunt. Bij camping Heeterveen en…

Lees meer

Bijna 2 jaar is een enthousiaste groep Wezepers bezig om te gaan wonen met een "Omzien naar elkaar" principe. Omdat het een burgerinitiatief is moet er veel geregeld worden. De maatschappij is nog niet helemaal ingericht voor een dergelijk project. De gemeente ambtenaren, makelaars en banken zijn nog niet voorbereid om te werken met een 10 tal senioren. Voor de…

Lees meer

Wij werken momenteel aan de volgende onderwerpen: Ondanks dat De Huiskamer van Wezep (voormalige bieb) en Alberto hun deuren openstellen als Openbaar Toilet gaan we toch proberen om een vast Openbaar Toilet op het meidoornplein te krijgen in de 2e fase van de aanpassing van het plein. We denken mee in het inrichten van de ruimte om het nieuwe Dorpshuis…

Lees meer

Afgelopen week heeft de Klankbordgroep Wezep 3 herinnerings borden geplaatst om te herdenken dat op die plaatsen vliegtuigen neergekomen zijn in de oorlog. 3 piloten zijn daarbij omgekomen en 1 is ontsnapt. Om deze gebeurtenis te onthouden hebben we borden geplaatst. 2 op de Wezeperhei / berg en 1 op de kruising Oude Keizersweg en Puttensteinsveldweg. Op deze plek hebben…

Lees meer

WEZEP – De belangen vertegenwoordigen van de inwoners van Wezep, het valt niet altijd mee. De kern is met rond de vijftienduizend inwoners voor de Klankbordgroep Wezep net te groot om iedereen te kennen. Bovendien is de opbouw van de bevolking divers. “Als mensen zich al betrokken voelen dan is het bij hun straat of hun wijk”, merkt Jan Bredewout,…

Lees meer
Wijkcomité Wezep Noord:
 • Buurttuin
 • Verkeer
 • Afrit A28
 • Jongeren Ontmoetingsplaats
Klankbordgroep Wezep:
 • Cramerpad
 • Centrum fase 2 (Openbaar toilet)
 • Verkeersveiligheid
 • Vinger aan de pols bij nieuwe plannen
Bewonersorganisatie De Akkers:
 • Speelterreinen
 • Sociale verbindingen
 • Verkeer
Wijkgroep Julianapark:
 • Whatsapp buurtpreventie
logo provincie gelderland

Dit platform OvM online is mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland